Publicaties

KERNPUBLICATIES 2009 – 2017

2017: Groene Serie Onrechtmatige Daad, Onderdeel II.2 (Samenloop) (met R. de Graaff).

2017: De redelijkheid en billijkheid in art. 3:12 BW en het concordantiebeginsel, NTBR 2017/7, p. 46-52.

2017: De receptiefunctie van de redelijkheid en billijkheid, WPNR 2017/7133 (jubileumnummer 25 jaar Nieuw BW), p. 1-9.

2016: Enkele opmerkingen over het dwalingsleerstuk naar common law in vergelijking met het Curaçaos BW, de OHADAC Principles en het Draft Common Frame of Reference, in: N. Faraclas et al (eds.), Embracing Multiple Identities (Vol. 1), Curaçao/Puerto Rico 2016, p. 135-148, ISBN: 9789990450293.

2016: Enige beschouwingen over trustakten naar Curaçaos recht en de uitleg daarvan, CJB 2016 (5) 3, p. 188-202.

2015: “Rechtsgemeenschapsconforme” uitleg. Enige beschouwingen over het uitleggen van contracten, Preadvies CJV 2015, Zutphen: Paris 2015, 54 p., ISBN: 9789462510760.

2013: “Degene die recht zoekt, doet dat in gebondenheid.” Over redelijkheid en billijkheid en Wiarda’s ‘Drie typen van rechtsvinding’, Maandblad voor Vermogensrecht 2013/6, p. 173-179.

2012: Dissertatie “Redelijkheid en billijkheid als gedragsnorm”, Serie Recht en Praktijk – Contracten- en Aansprakelijkheidsrecht CA6, Deventer: Kluwer 2012, 187 p., ISBN 978-90-13-11056-2.

2011: Remedies voor de ontoereikend geïnformeerde aandeelhouder (met J.W. de Groot), Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation  2010/2011, Deventer: Kluwer 2011, p. 251-263, ISBN: 9789013091267.

2011: Grenzen aan de bancaire zorgplicht jegens derden (met A. Knigge), Tijdschrift voor Compliance 2011, nr. 1/2, p. 53-59.

2010: De bijzondere zorgplicht bij de opzegging van  kredietovereenkomsten – zijn de zeven vette jaren van Rabobank/Aarding voorbij? (met D. Haas), Maandblad voor Vermogensrecht 2010/11, p. 293-299.

2009: Onvoorziene omstandigheden: de stand van zaken (met J.W. de Groot), WPNR 2009/6797, p. 369-377.