Over de schrijver van dit juridische blog

2820f5d

Sjoerd Bakker (1973) studeerde rechten aan de Universiteit van Leiden. Sjoerd is een geruim aantal jaren in de Nederlandse advocatuur actief geweest en thans als advocaat werkzaam bij Spigt Dutch Caribbean te Willemstad. Sjoerd is tevens sinds 2013 als universitair docent verbonden aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Sjoerd is gepromoveerd op het onderwerp “Redelijkheid en billijkheid als gedragsnorm” en publiceert regelmatig op het gebied van (o.a.) het contracten- en aansprakelijkheidsrecht en het mededingingsrecht. Sjoerd is voorts redacteur van het Tijdschrift Overeenkomst in de Rechtspraktijk (SDU), het Caribisch Juristenblad (Boom) en de Groene Serie Onrechtmatige Daad (Wolters Kluwer). Sjoerd geeft regelmatig postacademisch onderwijs, waaronder voor Law@work en de VU Law Academy.